stwardnienie rozsiane

Leczenie stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane zasadniczo uważane jest za chorobę nieuleczalną.
Jednak powinno być ono stale kontrolowane i leczone w jak największym stopniu.

Jednym z metod takiego leczenia jest leczenie farmakologiczne.

Prowadzone jest ono przy użyciu dostępnych w sprzedaży leków na stwardnienie rozsiane.
Oprócz ich stosowania należy także sięgać po odpowiednią rehabilitację.
Może być ona prowadzona zarówno pod okiem fizjoterapeuty, jak i samodzielnie.
Dzięki temu rozwój stwardnienia rozsianego będzie mógł być hamowany.
Poza tym osoba chora na stwardnienie rozsiane powinna być stale wzmacniana. Ważne jest, aby sięgała po polecane przez lekarzy suplementy diety pamiętając, że nie powinny być one nadużywane.

Cytat odnośnie Zjawiska Uhthoffa w Wikipedii

stwardnienie rozsiane
Zjawisko Uhthoffa (ang.
Uhthoff's phenomenon, Uhthoff's sign) ? przejściowe zaburzenia widzenia występujące u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, występujące przy wysiłku fizycznym i wzroście temperatury ciała, a także bez wysiłku, np.
przy gorącej kąpieli. Opisane po raz pierwszy przez niemieckiego okulistę Wilhelma Uhthoffa w 1890 roku u pacjentów z zapaleniem nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego1.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Uhthoffa

Wikipedia i kryteria McDonalda

Z uwagi na bogatą symptomatologię stwardnienia rozsianego brak jest swoistego testu, badania laboratoryjnego czy neuroobrazowego, które mogłoby pozwolić na jednoznaczne postawienie diagnozy.

Jednocześnie wraz z postępem w leczeniu modyfikującym przebieg choroby konieczne stało się sprecyzowanie schematów diagnostycznych pozwalających na wczesne postawienie diagnozy i wdrożenie stosownej terapii. Pierwsze przyjęte kryteria opublikowano w 1965 roku na podstawie prac Panel on the Evaluation of Experimental Trials of therapy in Multiple Sclerosis pod kierunkiem George'a A.

Schumachera.
Zawarta w nich konieczność udowodnienia rozsiania objawów choroby w czasie i przestrzeni oraz zastrzeżenie wykluczenia innych możliwych i lepiej tłumaczących objawy przyczyn choroby, stanowią podstawę kolejnych zaleceń diagnostycznych i obowiązują do dziś. Opublikowane w 1983 roku kryteria Posera opierały się przede wszystkim na analizie przebiegu występowania kolejnych rzutów.

Najważniejszym badaniem dodatkowym było badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Na tej podstawie pacjentów można było zakwalifikować do jednej z pięciu grup: Klinicznie pewne SM (wystąpienie dwóch rzutów choroby z objawami z dwóch ognisk) Wsparte badaniami laboratoryjnymi pewne SM Klinicznie prawdopodobne SM Poparte laboratoryjnie prawdopodobne SM Nie SM Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryteria_McDonalda.

Dodane: 16-03-2017 04:38

Tagi: stwardnienie rozsiane medycyna leczenie SM choroba

Widok do druku:

stwardnienie rozsiane