zespół devica

Wikipedia - Zjawisko Uhthoffa

zespół devica
Zjawisko Uhthoffa (ang.
Uhthoff's phenomenon, Uhthoff's sign) ? przejściowe zaburzenia widzenia występujące u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, występujące przy wysiłku fizycznym i wzroście temperatury ciała, a także bez wysiłku, np.
przy gorącej kąpieli.

Opisane po raz pierwszy przez niemieckiego okulistę Wilhelma Uhthoffa w 1890 roku u pacjentów z zapaleniem nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego1.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Uhthoffa

Wikipedia i SM

SM może wywoływać całą gamę objawów, włączając w to zaburzenia czuciowe (niedoczulica, przeczulica, parestezje), osłabienie siły mięśniowej, kurcze mięśniowe, trudności w poruszaniu się, w koordynacji ruchowej i utrzymaniu równowagi.
Mogą pojawić się również: problemy z mową (tzw.
mowa skandowana przy uszkodzeniach móżdżku), połykaniem (dysfagia), widzeniem (np.

spadek ostrości wzroku, oczopląs, widzenie podwójne), nasilone zmęczenie, ostre lub przewlekłe zespoły bólowe.

Objawy porażenia międzyjądrowego, zwłaszcza u młodego pacjenta i porażenia obustronnego, powinny budzić podejrzenie SM.

Częste są również zaburzenia poznawcze różnego stopnia oraz objawy depresji lub labilnego afektu13.

Ponadto często dochodzi do zaburzeń zwieraczy takich jak nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz, zatrzymanie moczu, zaparcia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stwardnienie_rozsiane

Powody rzutów stwardnienia rozsianego.
Cytat z Wikipedii
Rzuty w SM są często nieprzewidywalne i mogą się pojawić bez jakichkolwiek wcześniejszych czynników inicjujących.

Jednak czasami czynnikiem spustowym może być pora roku (częściej wiosną i latem, co wiąże się z niekorzystnym wpływem wyższej temperatury otoczenia), jak również infekcje wirusowe, głównie górnych dróg oddechowych: przeziębienia, grypa, nieżyt żołądkowo-jelitowy.

Wśród innych stanów mogących zapoczątkować rzut wymienia się również stres emocjonalny i fizyczny (ciężka, wyczerpująca praca, brak odpoczynku), jak również jakakolwiek poważniejsza choroba ogólnoustrojowa.
Ze statystycznego punktu widzenia nie ma pewnych dowodów, iż uraz fizyczny lub zabieg operacyjny wyzwalają ostry rzut SM.
Ludzie chorujący na SM mogą jak najbardziej uczestniczyć we wszystkich zajęciach sportowych i aktywności fizycznej w zakresie na jaki pozwala im sprawność ruchowa, aczkolwiek nie powinny to być forsowne ćwiczenia fizyczne ani sport wyczynowy (np.

maraton), ponieważ ciepło może nasilać objawy.

Chorzy często unikają korzystania z sauny, a nawet gorących pryszniców (fenomen ten jest znany jako objaw Uhthoffa, jednak podwyższona temperatura nie tak często powoduje rzut chorobyŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stwardnienie_rozsiane.

Dodane: 26-02-2017 05:34

Tagi: choroby devica choroba zespół medycyna leki szpital

Widok do druku:

zespół devica