Oprogramowanie takie jak niebawem staną się niezbędne dla każdej placówki medycznej.

Dobrze jest już teraz wykupić właściwe licencje, jednak czemu jest to potrzebne.

O tym w poście.

Internetowe zapisy do lekarzy

kartoteka pacjentów onlineCoraz więcej zadań człowiek powierza komputerowi, a jeszcze więcej zadań dzieje się na co dzień w sieci.
Niedawno ogłoszone, że NFZ chce wprowadzić elektroniczne zapisy do lekarzy-specjalistów, co powinno zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę.

Jest to ciekawe podejście, ponieważ jest nadzieja, ze w szpitalach i przychodniach będzie coraz więcej rozwiązań internetowych, które ułatwią życie pacjentów. E-kartoteka, zapisy przez internet, a jeszcze więcej może zostać zrealizowane w najbliższym czasie, właśnie za pomocą internetowych technologii.

Czym jest system opieki zdrowotnej?

kartoteka pacjentów online
System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) ? system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji.

Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem. System zdrowotny można również zdefiniować jako zorganizowany i skoordynowany zespół działań, którego celem jest realizacja świadczeń i usług profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych mających na celu zabezpieczenie i poprawę stanu zdrowia jednostki i zbiorowości.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/System_opieki_zdrowotnej

Placówka medyczna

Szpital ? jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych.
Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np.
szpitale położnicze. Przy szpitalu często ulokowane są także przychodnie ambulatoryjne i zakłady diagnostyczne.

W szpitalu pacjent otrzymuje całodobową lub jednodniową opiekę lekarską oraz pielęgniarską.1 Niektóre szpitale, szczególnie szpitale akademickie, zajmują się prowadzeniem dydaktyki przed- i podyplomowej.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital

.